Gamla brandstationen i Luleå

1897 stod Luleås brandstation nybyggd och klar. Den klassades som " Luleås vackraste byggnad ". Redan från första stund var stationen underdimensionerad och inte helt praktisk. Brandstationen var dock i bruk fram till 1965, då den nya moderna stationen invigdes. Veteranbrandman Olle Hägglund dokumenterade flitigt livet på stationen.Klicka på bilden för att se bilder från gamla brandstationen.


Från gamla brandstationen